Press

Nyhet | 2011-10-28

Väntat beslut från Riksbanken

Oförändrad styrränta på 2,00 procent och sänkt prognos för styrräntan under 2012 och 2013 blev beslutet från Riksbankens räntemöte. Prognosen för styrräntan till slutet av 2012 och 2013 sänks med 0,3 procentenheter till 2,3 respektive 2,9 procent. I slutet av 2014 bedömer Riksbanken att styrräntan ligger på 3,5 procent.
 
Den finansiella krisen i euroområdet bedöms dämpa tillväxten i Sverige och hålla tillbaka inflationen. Blir eurokrisen allvarligare öppnar det för att Riksbankens prognos för styrräntan kan behöva justeras ner ytterligare. Bedarrar eurokrisen snabbare än väntat kan det leda till en uppjustering av ränteprognosen.
 
Riksbanken påpekar att osäkerheten om den internationella ekonomiska utvecklingen är stor. Det är bara att instämma i den bedömningen. När det gäller vår egen ränteprognos har vi en bedömning som också ligger nära Riksbankens. Den höjning av styrräntan som vi tidigare räknat med i februari kommer betydligt senare. Blir återverkningarna av krisen i euroområdet större än vad som nu är vårt huvudscenario kan det öppna för räntesänkningar med där är vi ännu inte.