Press

Nyhet | 2011-10-20

Norges Bank visar vägen för Riksbanken

Den norska centralbanken presenterade igår en ny penningpolitisk rapport med prognoser för den ekonomiska utvecklingen. Prognosen för styrräntan, räntebanan, justerades ned ordentligt jämfört med förra prognosen som gjordes i juni. Norges bank avser nu att hålla styrräntan oförändrad på 2,25 procent fram till tredjekvartalet 2012 och sedan successivt höja den till knappt 4 procent i slutet av 2014. Jämfört med juniprognosen så ligger de största nedrevideringarna under 2013 där räntenivån nu väntas vara mer 1,5 procentenhet lägre än tidigare beräknat.

Det finns stora likheter mellan Riksbanken och Norges Bank både när det gäller det penningpolitiska upplägget och tankeramen, ekonomierna utvecklas också ofta på likartat sätt, med undantag för den norska ekonomins exponering mot olje- gassektorn. Vi bedömer det som sannolikt att Riksbanken vid sitt nästa möte också sänker sin räntebana.