Press

Nyhet | 2011-10-18

Kortsiktiga trender på bostadsmarknaden

Enligt den senaste statistiken från Valueguard över bostadspriserna i september så fortsatte den svaga nedgången. En titt på det senaste årets prisförändringar visar att det framför allt är under de senaste sex månaderna som priserna pressats. Priserna på småhusmarknaden har gått ned mer än de på bostadsrättsmarknaden. Jämför med för ett år sedan ligger småhuspriserna 3 procent lägre medan bostadsrättspriserna är 1 procent högre. En annan tydlig trend är att Malmö drabbats av större prisfall än övriga storstadsregioner.

Utbudet på den svenska bostadsmarknaden är mycket stort för närvarande. Förra veckan fanns det i genomsnitt 31 306 bostäder till salu på Hemnet. Detta är nästan 40 procent fler än genomsnittet för de senaste tre åren. Ända sedan början av maj har utbudet legat på väsentligt högre nivåer än tidigare. Framför allt är det utbudet av småhus som varit stort men de senaste veckorna har även utbudet av bostadsrätter ökat mer än vad som är normalt för säsongen. Att döma av antalet nyinkomna bostäder så har den genomsnittliga tiden som en villa ligger ute till försäljning på Hemnet ökat från 10 till 12 veckor under det senaste året medan bostadsrätter fortfarande ligger ute i knappt 5 veckor. Det finns dock en risk att uppgången i försäljningstid underskattas då en del objekt plockas bort utan att vara sålda och sedan sätts tillbaka igen någon vecka senare.

Statistiska Centralbyråns (SCB) statistik över småhuspriserna grundar sig på tillträdesdata från lantmäteriet medan Valueguardstatistiken främst baseras på mäklardata från kontraktskrivningen. Detta innebär att SCB släpar efter - typiskt tar det 2-3 månader mellan kontraktsskrivning och tillträde - men blir mer heltäckande eftersom även tillträden utan mäklare inblandade täcks in. Det gör den mer lämpad för jämförelser mellan län. En sådan jämförelse visar att det främst är i de södra länen som småhuspriserna backat. De län där priserna gått ned mest är Blekinge och Kronoberg. Å andra sidan hamnar en hel del Norrlandslän högt upp i tabellen, allra mest har priserna stigit i Norrbotten och Jämtland. Möjligen är det så att åtstramningarna på lånemarknaden i form av bolånetak, amorteringskrav och högre räntor haft större genomslag i södra Sverige, där priserna och därmed även lånen överlag är större än i norra Sverige. Det som talar mot detta är att Stockholm, där priserna är allra högst, hamnar ganska högt upp.