Press

Nyhet | 2011-10-11

Billigare mat men dyrare täcken

Konsumentpriserna i september ökade med 0,7 procent från augusti, vilket innebar en uppgång med 3,2 procent från september förra året. Det var precis det som vi och de flesta andra prognosmakare räknat med. Livsmedelspriserna sjönk mer än väntat men det vägdes upp av att bland annat priserna på hemtextilier, som handdukar, lakan och täcken, steg mer än väntat. Möjligen kan det vara det tidigare höga bomullspriset som nu märks i konsumentledet.
 
Utfallet både för inflationen och den underliggande inflationen, där ränteeffekter rensas bort, var i linje med Riksbankens senaste prognos. Inflationsstatistiken gav således inget argument för en räntesänkning vid nästa räntemöte den 26 oktober. I det mer positiva stämningsläge som nu råder på finansmarknaden verkar det troligt att Riksbanken än en gång kommer att lämna styrräntan oförändrad på 2,00 procent.