Press

Nyhet | 2011-10-07

Ökat intresse för bolån visar sig i fler internetsökningar

Vi har börjat utveckla nya ekonomiska indikatorer som baseras på den data över internetsökningar som finns tillgänglig i Google Trender. Ett ökat intresse för ett visst ämne, en företeelse eller en produkt bör visa sig i ett ökat sökande efter information på Internet. Intresset kan, men måste inte, samvariera med efterfrågeutvecklingen. Den första indikatorn vi utvecklat visar hur intresset för bolån utvecklas. Ett par slutsatser kan dras kring hur de bolånerelaterade internetsökningarna utvecklats.

  • Det har funnits en ganska tydligt uppåtgående trend för bolåneintresset de senaste 5-6 åren. Under finanskrisen 2008 och 2009 tog intresset ett skutt uppåt. Sedan har det aldrig riktigt fallit tillbaka till de tidigare nivåerna.
  • Det finns tydliga säsongssvängningar som kan kopplas till bostadsmarknaden. När bostadsmarknaden är som mest aktiv på våren och hösten så ligger söktrendindex för bolån också högt. Under sommaren och kring julen så sjunker intresset.
  • Indexet tenderar också att stiga när det sker större ränteförändringar, exempelvis i samband med Riksbankens räntemöten.
  • Under de två senaste månaderna har indexet signalerat ett mycket starkt intresse för bolån. Höstens uppgång avspeglar dels den normala säsongsvariationen och dels finansorons påverkan.
  • Söktrendindex Pdf, 30.3 kB.ligger högre i storstadsområden än i andra områden, vilket avspeglar en högre ekonomisk aktivitet med mer jobbyten, större in- och utflyttning och fler bostadsbyten.