Press

Nyhet | 2011-10-05

Trichet håller nog styrräntan oförändrad

Den 6 oktober träffas ledningen för den europeiska centralbanken, ECB, för ett nytt räntemöte. Den här gången hålls mötet i Berlin och är det sista under ledning av Jean-Claude Trichet, som avgår den 31 oktober och efterträds av Mario Draghi.
 
Kommer Trichet att avsluta karriären som centralbankschef med att sänka styrräntan från nuvarande 1,50 procent? Den allt svagare konjunkturen i euroområdet talar för en räntesänkning. Inflationstakten, som oväntat steg till 3 procent i september, gör det emellertid svårt för ECB att agera. ECB:s prognoser pekar visserligen på en lägre inflationstakt framöver men inflationstakten i dagsläget har ändå stor betydelse.
 
Vår bedömning är att troligen ECB lämnar styrräntan oförändrad men att man presenterar olika åtgärder för att förbättra likviditeten för euroområdets banker. En räntesänkning från ECB hade ökat sannolikheten för en räntesänkning från Riksbanken vid nästa räntemöte den 26 oktober. Har vi rätt får Riksbanken vänta på draghjälp från Draghi.