Press

Nyhet | 2011-09-28

Ljuspunkter i mörk konjunkturbarometer

Det fanns inte mycket positivt i Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer för september. Hushållen har blivit mer pessimistiska om sin egen ekonomi och ser betydligt mer negativt på utvecklingen av den svenska ekonomin. Detta avspeglas i att detaljhandelsföretagen rapporterar om en svag försäljning och dämpade förväntningarna på försäljningen framöver. I den privata tjänstesektorn uppger företagen också att aktiviteten viker.

Finns det då inga ljuspunkter i barometern? För industriföretagen var läget ungefär oförändrat i september, jämfört med augusti. Det branta fallet under de senaste månaderna bromsades således upp.

När det gäller näringslivets finansieringsvillkor kom också lugnande besked. Företagen rapporterar att finansieringen fungerar i stort sett normalt. Skillnaden mellan andelen företag som uppger att det är svårare respektive lättare med finansieringen än normalt ligger kvar på drygt 10 procent både i hela näringslivet och i byggindustrin. Svårigheter med finansieringen var en viktig orsak till raset i ekonomin under finanskrisen. Det är viktigt att en ny kreditåtstramning kan undvikas.