Press

Nyhet | 2011-09-27

Hushållen försiktigare med lånen

Hushållens låneefterfrågan fortsätter att dämpas även om den fortfarande ökar. I augusti var hushållens totala skulder 6 procent högre än i augusti förra året, vilket är stor skillnad mot den höga ökningstakten före finanskrisen. Hushållens lån för bostadsändamål visar en liknande avtagande ökningstakt.

En viss nedgång i bostadspriserna, hårdare krav för att få lån och ökade krav på amorteringar bidrar till att hushållens skulder ökar i allt långsammare takt. Bolånetaket verkar inte ha ökat efterfrågan på blancokrediter, lån utan säkerhet. Andelen blancolån av hushållens totala skulder ligger stabilt på 7 procent och har inte ökat sedan bolånetaket infördes i oktober 2010.

Oron för att hushållen skuldsätter sig för mycket börjar således klinga av. Det dröjer nog inte så länge innan skulderna ökar i samma takt som hushållens inkomster, på cirka 4 procent.