Press

Nyhet | 2011-09-21

Vänta och se...

I går presenterades regeringens budgetproposition, samtidigt släpptes också protokollet från Riksbankens senaste penningpolitiska möte. Om man ska hitta något gemensamt — förutom att båda troligen slår rekord i omfång mätt som antalet A4-sidor — så är det den avvaktande attityden. När osäkerheten är stor och riskerna svåra att överblicka så blir den naturliga strategin att skjuta på större beslut för att vänta och se vad som händer.

Omvärlden står i dagsläget och balanserar på någon sorts kritisk kant och riskerar att falla ner i en ny finanskris och "double dip recession" om inte de rätta politiska besluten fattas de närmaste månaderna. De politiska förhandlingarna är, och kommer att vara, utdragna och sker på många olika nivåer i både EU och USA. Det är inte självklart att det som är ekonomiskt rationellt på lång sikt, är politiskt möjligt på kort sikt när nationell prestige och väljaropinioner får spela in. De flesta bedömare, inklusive vi, tror (kanske snarare hoppas) trots allt på att problemen kan lösas utan allt för stora effekter på banksystem och den globala konjunkturen.

Mot bakgrund av osäkerheten är det förståeligt och förmodligen bra att finansministern vill spara lite på budgetutrymmet och att regeringen väljer att skjuta på en del kostsamma reformer för att ha resurser att sätta in om det skulle behövas framöver. Att Riksbanken väljer att skjuta på de planerade räntehöjningarna är också ett mycket naturligt beslut. Trots att räntehöjningarna skjutits fram till efter årsskiftet så säger Riksbanken "prognosen förutsätter att de politiska systemen så småningom klarar av att leverera de åtgärder som behövs för att konsolidera de offentliga finanserna i ett antal länder och att förtroendet därmed stärks". Uppenbarligen har Riksbanken börjat ladda för möjligheten att det kan komma att behövas räntesänkningar framöver.