Press

Nyhet | 2011-09-14

Svårt val med allt lägre boräntor

Boräntorna med bindningstider på 1-10 år sänks igen. Boräntor med bindningstider på 1-4 år är nu lägre än tremånadersräntan på 4,12 procent och femårsräntan är bara marginellt högre än tremånadersräntan. Räntebotten för närvarande är tvåårsräntan på 3,50 procent.

Räntemarknadens förväntningar om en mycket svag tillväxt och låg inflation i kombination med ökad efterfrågan på säkra placeringar har pressat ner obligationsräntorna, vilket öppnat för sänkningarna av boräntorna. Riksbanken har en ljusare konjunktursyn än räntemarknaden, vilket bidrar till att hålla uppe den kortaste boräntan med bindningstid på tre månader.

Hur ska man då välja bindningstid? Tror man på Riksbankens och vår egen ränteprognos, så är det fördelaktigt med boräntor med bindningstider på 2-5 år. Tror man däremot på räntemarknadens förväntningar om sänkningar av styrräntan till 1,25 procent, så är det istället tremånadersräntan fördelaktig. De osäkra ränteutsikterna talar för en försiktig strategi med en blandning av tremånaders och längre bindningstider.