Press

Nyhet | 2011-09-14

Stabila bostadspriser än så länge

Priserna på både småhus och bostadsrätter var i stort sett oförändrade i augusti, jämfört med juli. Det visar de senaste uppgifterna från Mäklarstatistik, som bearbetats av Valueguard. Priserna på bostadsrätter i Stockholm, som brukar anses vara en ledande indikator för utvecklingen på hela bostadsmarknaden, var också oförändrade i augusti.

Trots den stora oron på finansmarknaden (under augusti föll Stockholmsbörsen med drygt 10 procent) är bostadspriserna hittills ganska stabila. En förklaring är troligen att den här gången, till skillnad mot hösten 2007 och 2008, då bostadspriserna föll kraftigt, så är boräntorna lägre. Den tvååriga boräntan ligger för närvarande på 3,50 procent. Trots Riksbankens sänkningar av styrräntan hösten 2008 kom tremånadersräntan ner till 3,50 procent först i januari 2009. Hösten 2007 pendlade boräntorna kring 5 procent.

Hittills verkar det som om de nedpressade längre boräntorna ger ett hyfsat stöd till bostadspriserna. Går vi in i en allvarligare kris med fallande produktion och ökad arbetslöshet kommer emellertid även Riksbanken att behöva agera och sänka styrräntan.