Press

Nyhet | 2011-09-07

Riksbanken skjuter fram räntehöjningarna

Som väntat beslöt Riksbanksdirektionen att låta styrräntan ligga kvar på 2 procent vid sitt räntemöte i går. Att direktionsmajoriteten skulle välja att flytta fram de prognostiserade räntehöjningarna var också i högsta grad väntat. Den finansiella oron och svagare konjunkturutsikter är huvudorsaken bakom den nedreviderade räntebanan. Riksbankens nya ränteprognos ligger väldigt nära vår egen, med en första höjning vid februarimötet nästa år, följt av ytterligare två höjningar innan årsskiftet 2012/13. I slutet av 2013 väntas styrräntan landa kring 3,25-3,50 procent.

Räntemarknadens förväntningar på Riksbanken, så som de kan utläsas i räntesättningen, ligger väldigt mycket lägre än prognoserna. Dess förväntningar är dock nedtryckta på grund av de effekter som finansoron fått på långa räntor - investerare flyttar pengar från osäkra till säkra placeringar, vilket driver ned räntorna på svenska obligationer som uppfattas som bland det säkraste som finns - och avspeglar troligtvis inte helt vad marknadsaktörerna faktiskt tror ska hända framöver.

I och med att beslutet i stort sett var som förväntat så är det svårt att se att det ska få någon större effekt på marknadsräntorna. Därmed förändras troligtvis inte heller bolåne- och sparräntor i någon större utsträckning.