Press

Nyhet | 2011-08-31

Sämre, värre, värst

Augusti är en månad när det duggar tätt med konjunkturprognoser. Oron på finansmarknaden och svag konjunkturstatistik har fått de flesta att rejält dra ner sina bedömningar av BNP-tillväxten i den svenska ekonomin. För 2012 ligger flertalet BNP-prognoser i intervallet 1-2 procent men konsensus är fortfarande att nedgången blir kortvarig och att tillväxten 2013 stiger till ungefär 2,5 procent. Vår egen prognos är något högre än de andra prognosmakarnas.

Det ekonomiska läget är emellertid svårbedömt och prognoserna för de två kommande åren är ovanligt osäkra. Risken finns att det kan bli en djup recession men det finns också en risk att prognoserna revideras ner alltför mycket. Vi och andra prognosmakare underskattade konjunkturnedgången i samband med finanskrisen. Kanske är det den erfarenheten som bidrar till att tillväxtprognoserna nu dras ner så kraftigt.