Press

Nyhet | 2011-08-26

Viktig indikator på finansmarknaden

Turbulensen under finanskrisen medförde att många företag fick svårt att finansiera sin verksamhet. Mönstret, som var likartat i USA, euroområdet och Sverige, bidrog till att konjunkturnedgången blev så allvarlig.

För att kartlägga finanskrisens effekter startade Konjunktur-institutet (KI) i november 2008 en månadsvis enkät om kredit‑ och finansieringsvillkoren i näringslivet. Företagen svarar på frågan om det är svårare eller lättare än normalt att finansiera verksamheten. I diagrammet visas andelen som uppger att villkoren är svårare än normalt minus andelen som uppger att det är lättare än normalt.

Det var således kärvt för företagen, och särskilt för byggföretagen, med finansieringen under slutet av 2008 och under större delen av 2009. Därefter har villkoren gradvis blivit mer normala (kurvorna i diagrammet närmar sig noll). I den senaste enkäten från augusti märks ännu ingen försämring av finansieringsmöjligheterna.

KI:s enkäter blir en viktig indikator på hur företagens finansieringsvillkor utvecklas framöver. Får företagen det svårare med finansieringen är det ett illavarslande tecken.