Press

Nyhet | 2011-08-24

Vändning på bostadsmarknaden?

Hittills i år har bostadspriserna dalat nedåt samtidigt som försäljningstiderna ökat och utbudet av bostäder (främst småhus) till salu svällt. En kärvare finansieringssituation, med bland annat stigande boräntor, bolånetak och stramare amorteringskrav, har förmodligen varit den viktigaste faktorn bakom inbromsningen. För det är just en inbromsning — och inte ett ras - det har handlat om. Småhuspriserna ligger på samma nivå som för ett år sedan, bostadsrättspriserna 6 procent högre. Jämför med för tre år sedan, precis innan den stora finanskrisen slog till, så ligger småhuspriserna i dagsläget 8 procent högre och bostadsrättspriserna 14 procent högre.
 
De senaste veckornas finansoro har medfört att långa boräntor gått ned med nästan en procentenhet samtidigt som mycket talar för att den korta boräntan, tremånadersräntan kan komma att ligga stilla under ett par månader, efter den snabba uppgången under 2010-11, innan den fortsätter uppåt. Om tillväxten i den svenska ekonomin inte stannar upp helt eller potentiella bostadsköpare skräms allt för mycket av turbulensen i omvärlden och på finansmarknaderna så finns det förutsättningar för bostadspriserna att vända uppåt igen fram mot vintern.