Press

Nyhet | 2011-08-19

Räntemarknaden snabbare än Riksbanken

Riksbanken har räntemöten sex gånger per år där man beslutar om styrräntan ska ändras. På räntemarknaden förändras räntorna kontinuerligt. Räntemarknaden är således betydligt mer snabbfotad än Riksbanken, vilket märks tydligt nu. Räntemarknadens bedömning är att konjunkturen kommer att försvagas kraftigt och därför har de längre obligationsräntorna handlats ner kraftigt. Detta avspeglas i att en tvåårig bunden boränta efter dagens räntesänkning nu ligger på 3,75 procent. Det är nästan en halv procentenhet lägre än tremånaders boränta på 4,12 procent, som i hög grad påverkas av styrräntan.

Räntemarknaden har således förekommit Riksbanken och ger i praktiken låntagarna möjlighet till boräntor, som är så låga att det motsvarar en sänkning av styrräntan med nästan en halv procentenhet.

När Riksbankschef Stefan Ingves i veckan talade inför finansutskottet tolkades det som om han bedömde att ingenting hade hänt sedan det senaste räntemötet i början av juli. Vad han förmodligen menade var att de problem vi nu ser med höga statsskulder och svagare konjunktur inte är nya. Däremot har problemen förvärrats och utsikterna försämrats.

Vi räknar med att Riksbanken vid räntemötet den 6 september tar intryck av räntemarknadens sänkta förväntningar på konjunkturen. Vi tror att styrräntan hålls oförändrad på 2 procent och att Riksbankens prognos av styrräntan under de kommande tre åren revideras ner rejält.