Press

Nyhet | 2011-08-16

Nedåt för bostadspriserna

Enligt våra säsongrensade HOX-index fortsatte småhuspriserna nedåt i juli, för sjunde månaden i rad. Den säsongsjusterade nedgången var 0,3 procent. Jämfört med för ett år sedan är småhuspriserna dock fortfarande något högre. En uppgång med omkring 5 procent har förbytts i en ungefär lika stor nedgång. På regional nivå verkar småhuspriserna i Stockholm ha hållit sig upp lite bättre än andra.

Bostadrättspriserna steg med 1,2 procent, säsongsjusterat, under juli och är drygt 6 procent högre än för ett år sedan. På bostadsrättsmarknaden var uppgången innan årsskiftet lite kraftigare, omkring 10 procent, medan nedgången därefter legat i linje med den på småhusmarknaden. Malmös bostadsrättsmarknad sticker ut med en markant sämre prisutveckling än i övriga regioner.

Uppenbarligen har högre boräntor, bolånetak, amorteringskrav och den tilltagande finansoron fått effekt på bostadsmarknaden. Prisökningstakten har bromsat in markant. Det osäkra ekonomiska läget gör den framtida prisutvecklingen svårbedömd. Vårt huvudscenario är dock att priserna kortsiktigt, någon månad framöver, kan gå ned något för att på längre sikt, 1-2 år, vända upp igen.