Press

Nyhet | 2011-08-11

Ovanliga boräntor

Den kraftiga sänkningen av de långa bundna boräntorna som vi gör idag medför att två- och treårsräntorna är lägre än tremånadersräntan. Det är ovanligt. Den kortaste boräntan, med en bindningstid på tre månader, brukar vara lägst och sedan brukar boräntorna bli allt högre med den högsta räntan för tio års bindningstid.

Även om det är ovanligt att tvåårsräntan är den lägsta boräntan så har det hänt tidigare. Våren 2003 var tvåårsräntan lägre än tremånadersräntan under några veckor, liksom i maj och juni 2003. Även under sommaren 2005 var det några dagar när tvåårsräntan var lägre än tremånadersräntan. Under finanskrisen var tvåårsräntan lägre än eller lika med tremånadersräntan från november 2007 till maj 2008 och från september till november 2008.

Förklaringen till att tvåårsräntan är lägre än tremånadersräntan är att det finns förväntningar på räntemarknaden om att Riksbanken ska sänka styrräntan. Eftersom tvåårsräntan avspeglar det förväntade genomsnittet av styrräntan två år fram i tiden kan den bli lägre än tremånadersräntan, som i hög grad påverkas av den nuvarande nivån på styrräntan.

Är det ett bra tillfälle att binda räntan på bolånen? Vår bedömning är att det finns en ganska stor fördel att välja bindningstider på 2-5 år för närvarande. Vår bedömning är emellertid också att de långa boräntorna kan komma ner ytterligare och att det därför kan vara bättre att avvakta ett tag innan man binder boräntorna. Kom bara ihåg att prognoser av boräntorna alltid är osäkra och i synnerhet när finansmarknaden är så turbulent som den är nu.