Press

Nyhet | 2011-08-10

Börsen stiger men osäkerheten finns kvar

Nu stiger börsen efter en rejäl kölhalning som för tankarna till finanskrisen. Är allt frid och fröjd igen? Nej, mycket talar för att vi har en utdragen period av osäkerhet på finansmarknaden framför oss. De budgetåtstramningar i olika länder som beslutats, eller åtminstone planerats, ska också genomföras. Sannolikheten för negativa överraskningar är stor, särskilt som åtstramningarna genomförs samtidigt i flera länder och tillväxten kommer att vara svag.

Centralbankerna försöker på olika sätt att underlätta skuldanpassningen. Den amerikanska centralbanken lovar att hålla styrräntan nära noll till sommaren 2013 och den europeiska centralbanken köper spanska och italienska statsobligationer. En lätt penningpolitik underlättar åtstramningen av finanspolitiken men kan inte ersätta den.

Läget kan jämföras med ett maratonlopp. Flera regeringar har under stor vånda till sist kommit så långt att de beslutat att anmäla sig till loppet. De allra flesta är dock otränade och ovana vid den ansträngning som det innebär. Tävlingsledningen, i form av finansmarknaden, väntar med spänning för att se hur de klarar sig när maratonloppet börjar. Räkna därför med en skakig finansmarknad framöver och med risken att någon löpare kan komma att bryta loppet.