Press

Nyhet | 2011-08-05

Ingen räntehöjning från Riksbanken i september

Det är nu fem veckor till Riksbankens nästa räntemöte, som hålls den 7 september. Mycket kan hända kring den oro på finansmarknaden som finns för närvarande men även om läget skulle förbättras kommer konjunkturen knappast att vara opåverkad av det som redan hänt. Lägg därtill att det fanns tydliga indikationer på en försvagning av konjunkturen redan innan finansoron blossade upp på allvar de senaste dagarna.

Vår bedömning är att Riksbanken kommer att ta hänsyn till den ökade osäkerheten och lämna styrräntan oförändrad på 2 procent vid septembermötet. Visar det sig att effekterna av finansoron på konjunkturen blir små är det lätt för Riksbanken att parera med räntehöjningar vid senare räntemöten. Blir däremot konjunktureffekterna allvarliga vore det att upprepa misstaget från hösten 2008 om man höjde styrräntan och förvärrade nedgången.

Riksbanken måste således minimera riskerna vid räntebeslutet i september. Det är förenat med mindre ekonomiska kostnader att senare korrigera en utebliven räntehöjning än att ta tillbaka en höjning om krisen fördjupas.