Press

Nyhet | 2011-08-03

Tudelat på bostadsmarknaden hittills under sommaren

Hittills under sommaren verkar utvecklingen med ett ökande utbud på bostadsmarknaden ha fortsatt. Under juni och juli har det i genomsnitt funnits drygt 27 000 bostäder till salu varje vecka, en uppgång med 21 procent jämfört med samma period förra året. Inflödet av nya objekt har legat på 3 000 per vecka, 14 procent högre än förra året. Antalet försäljningar har varit drygt 4 000 per vecka, en uppgång med 11 procent (antalet försäljningar brukar regelmässigt vara större än inflödet av nya objekt under sommaren).

Trots en ordentlig försäljningsuppgång så verkar inte efterfrågan ha räckt till för att täcka hela det utbud som satts ut till försäljning. Det är anmärkningsvärt att det främst är på småhusmarknaden som utbud och genomsnittlig försäljningstid ökat. Den allmänna förväntan har annars varit att bolånetaket, stigande bolåneräntor och höjda amorteringskrav främst skulle drabba potentiella bostadsköpare med hög belåningsgrad, på marknader med höga snittpriser, det vill säga storstädernas bostadsrättsmarknader. Att döma av statistiken från Hemnet så verkar utfallet dock ha blivit tvärtom. På Stockholms och Göteborgs bostadsrättsmarknad har det genomsnittliga utbudet till och med varit något lägre än under motsvarande period förra året, då försäljningarna ökat i takt med inflödet.