Press

Nyhet | 2011-07-05

Riksbanken levererar som väntat

Som väntat höjde Riksbanken styrräntan från 1,75 till 2,00 procent. Prognosen för styrräntan, räntebanan, lämnades oförändrad. Riksbanken räknar med att höja styrräntan två gånger till i år, till 2,50 procent, och att styrräntan ligger på drygt 3 procent i slutet av 2012 och på drygt 3,50 procent i slutet av 2013. Denna prognos ligger väl i linje med vår egen, vi räknar med en lite långsammare höjningstakt under resten av 2011 och början av 2012 men något snabbare höjningar under slutet av 2012 och början av 2013. Vi räknar också med en något lägre "normal" styrränta än vad Riksbanken gör.

Räntemarknadens förväntningar på styrräntan, så som de kan utläsas av prissättningen, ligger en del under både vår och Riksbankens prognos. Styrräntan väntas stiga långsamt och nå 2,50 procent i mitten av 2012 för att sedan plana ut och stiga mindre än 0,25 procentenhet om året.

Riksbankens räntebeslut motiveras främst av att inflationen och resursutnyttjandet är på väg upp och behöver stabiliseras med högre räntor. Riskerna på upp- och nedsidan sägs vara balanserade där stigande inflationsförväntningar och risk för höga löneökningar motverkas av osäkerheten om konjunktur- och marknadsläget i omvärlden. Två av de sex Riksbankscheferna reserverade sig mot beslutet och förordade oförändrad styrränta och en lägre räntebana, vilket de även gjort de senaste mötena.