Press

Nyhet | 2011-06-29

Greklandskrisen sänker boräntorna

Greklandskrisen kan leda till turbulens på räntemarknaden på ett liknande sätt som under finanskrisen. Därmed finns en risk att boräntorna också skjuter i höjden som hösten 2008. Det var ett scenario som vi tog upp i Boräntenytt den 17 maj.
 
Hittills har dock Greklandskrisen inte märkts på den kortaste boräntan, som är bunden på 3 månader. Däremot har oron för en svagare konjunktur, bland annat till följd av Greklandskrisen, bidragit till att de långa marknadsräntorna sjunkit. Detta har öppnat för sänkningar av de långa boräntorna.
 
Efter dagens räntesänkningar kryper den femåriga boräntan under 5 procent igen och tvåårsräntan närmar sig 4 procent. Det är möjligt att de längre bundna boräntorna kan komma ner lite ytterligare men vår bedömning är att de snart börjar klättra upp igen. För den som överväger att binda boräntan kan det således vara ett tillfälle för närvarande.
 
Innan man fattar beslut om sina boräntor kan det emellertid vara läge att vänta in Riksbankens nästa räntebeslut, som meddelas den 5 juli. Då vet vi mer om hur Riksbanken ser på utvecklingen av styrräntan framöver, vilket är viktigt för den korta boräntan.