Press

Nyhet | 2011-06-28

Trögt på bostadsmarknaden

Av bostadsmarknadsstatistiken att döma så har det varit trögt på bostadsmarknaden de senaste månaderna. Hittills i år har utbudet av småhus varit 23 procent större än under motsvarande period 2010. Utbudet av bostadsrätter ligger däremot ungefär i linje med fjolårsutfallet. På småhusmarknaden är det en kombination av ett ökat inflöde, 13 procent högre än i fjol, och en liten ökning av den genomsnittliga försäljningstiden som ligger bakom det ökade utbudet.