Press

Nyhet | 2011-06-28

Lägre priser hittills i år

En titt på utvecklingen av de säsongrensade HOX-indexen över priserna på småhus och bostadsrättspriserna ger en ganska entydig bild av att priserna backat med omkring 5 procent hittills i år. På de flesta marknader var dock prisuppgången innan årsskiftet så kraftig att priserna fortfarande är högre idag än vad de var för ett år sedan. Undantaget är Malmö-regionen där både småhus- och bostadsrättspriser ligger lite under fjolårspriserna.