Press

Nyhet | 2011-06-15

Hur ser räntebanan ut efter Riksbankens nästa räntemöte?

Vid de penningpolitiska mötena fattar Riksbankens direktion beslut om nivån på styrräntan. Men de presenterar också en prognos för styrräntan för de kommande tre åren, den s.k. räntebanan. Hur tror du räntebanan - vi avser då den genomsnittliga styrräntan från det tredje kvartalet 2011 till det första kvartalet 2014 - kommer att se ut vid nästa möte den 4 juli i jämförelse med den senaste räntebanan?