Press

Nyhet | 2011-05-27

Svensk tillväxt i världsklass — som väntat

Dagens BNP-siffror bekräftar bilden av att den svenska ekonomin tuffar på starkt, både i jämförelse med historiska tillväxtsiffror och med tillväxten i andra länder. Mellan fjärde kvartalet i fjol och första kvartalet i år ökade bruttonationalprodukten med 0,8 procent. Jämfört med första kvartalet i fjol var uppgången hela 6,4 procent, vilket placerar Sverige mycket högt på den internationella tillväxtlistan.

Det är också trevligt att se att tillväxten är ganska bred, både konsumtion, investeringar, lageruppbyggnad och utrikeshandel bidrar. Både offentlig och privat konsumtion ökade med 2,1 procent, ett hyfsat starkt utfall men en ganska tydlig inbromsning sedan föregående kvartal. Det verkar som om räntehöjningarna biter en del. Produktiviteten i näringslivet, som är viktig för inflationstrycket, var 6,0 procent högre än första kvartalet i fjol. Ett utfall som Riksbanken nog gillar, då det innebär att arbetskraftskostnaden per producerad enhet sjunkit.
 
Om vi blickar framåt så kan vi nog räkna med att tillväxten kommer att dämpas en del. Lageruppbyggnaden, som till stor del är kompensation för den stora neddragningen under finanskrisen, kommer inte att bli lika kraftig framöver. Den politiska stimulansen från sänkta skatter och ökade offentliga utgifter kommer också att bli mindre. Högre räntor och starkare krona bromsar också. Vi räknar med att BNP-tillväxten successivt avtar och ligger kring 2,5-3,0 procent vid årsskiftet.