Press

Nyhet | 2011-05-19

Första kvartalet ser bra ut för Sverige

Statistiken för den ekonomiska utvecklingen i olika länder under första kvartalet strömmar in. I USA och euroområdet fortsatte återhämtningen efter finanskrisen och BNP är nu tillbaka på i stort sett samma nivå som 2007, före krisen. I Storbritannien har ekonomin stagnerat de senaste kvartalen när finanspolitiken stramats åt. Den japanska ekonomin drabbades hårt av naturkatastrofen i mars och BNP föll kraftigt under första kvartalet.

Den 27 maj publicerar Statistiska centralbyrån utfallet för den svenska ekonomin under första kvartalet. Vår bedömning är att BNP-tillväxten har varit stark och att BNP ökat med 6 procent jämfört med första kvartalet förra året. Det innebär att svensk BNP (den röda kurvan i diagrammet) kommer att uppvisa en betydligt snabbare takt i återhämtningen än USA och euroområdet. Vi fick bara silver i ishockey-VM och kom först på tredje plats i Eurovisionsschlagertävlingen men det är guldkant på tillväxten.