Press

Nyhet | 2011-05-12

Riksbanken får tänka om när bostadspriserna backar

Bostadspriserna backade i april, enligt Valueguards bearbetning av Mäklarstatistiks senaste data. Priserna på bostadsrätter minskade med 0,4 procent från mars medan småhuspriserna gick ner med 0,8 procent. För bostadsrätter var det tredje månaden i rad som priserna föll. Hittills har prisnedgången dock varit liten och priserna på bostadsrätter och småhus ligger fortfarande 6 respektive 1 procent högre än i april förra året.

Den kortaste boräntan, som är bunden på tre månader, har stigit kraftigt med drygt 2 procentenheter från april förra året till april i år. Vi har fått ett bolånetak på 85 procent och det har blivit krav på amorteringar för belåningsgrader mellan 75 och 85 procent. Med tanke på den sammanlagda effekten av dessa åtgärder är det ett styrketecken att bostadspriserna ändå är förhållandevis stabila.

Vid Riksbankens senaste räntemöte ansåg Riksbankschef Stefan Ingves att penningpolitiken inte bör kompensera för den ökade skillnaden mellan boräntor och styrräntan. Skillnaden är nu mer än 2 procentenheter, jämfört med 1 procentenhet som var normalt tidigare. När bostadspriserna nu planar ut och hushållens låneefterfrågan dämpas börjar det bli dags för Riksbanken att tänka om och ta större hänsyn till den betydande skillnaden mellan boräntorna och styrräntan.