Press

Nyhet | 2011-05-10

Stark industri men långräntorna faller

Svensk industri går starkt. Industriproduktionen fortsatte att öka i mars samtidigt som statistiken för februari reviderades upp kraftigt. Industrins produktion under första kvartalet var därmed drygt 15 procent högre än under första kvartalet förra året. Det bådar gott för första kvartalets BNP som publiceras den 27 maj.

Industrins orderingång från exportmarknaden ökade också i mars medan orderinflödet från hemmamarknaden minskade efter en kraftig uppgång i februari. Den totala orderingången verkar vara på väg upp igen efter en kort utplaning. Orderingången från exportmarknaden tyder på en exportökning med cirka 15 procent under andra kvartalet.

Hittills märks inte mycket på industrin av den internationella osäkerheten från skuldproblemen i Europa, omvälvningarna i arabvärlden och naturkatastrofen i Japan. Konjunkturen verkar också solid i andra länder som Tyskland, Kina och även USA. Fallet i obligationsräntorna sedan början av april avspeglar dock förväntningar om en svagare konjunkturutveckling framöver. Vi tror att räntemarknaden är alltför pessimistisk i sin bedömning och räknar med att långräntorna snart klättrar uppåt igen.