Press

Nyhet | 2011-04-29

Exporten tillväxtmotor första kvartalet

Den svenska ekonomiska statistiken som strömmar in gör att bilden av BNP-utvecklingen under det första kvartalet börjar klarna. Utrikeshandeln ser stark ut med en högre volymtillväxt för varuexporten än för importen. Nettoexporten kan därmed ge ett betydande bidrag till BNP-tillväxten under första kvartalet på 1,5-2 procentenheter.
 
Hushållens konsumtion har varit ganska svag med en ökning av detaljhandeln under första kvartalet med endast 2 procent. Ökningstakten i bilförsäljningen har också dämpats och för hushållens totala konsumtion räknar vi med att tillväxten stannar vid cirka 2,5 procent, jämfört med första kvartalet förra året.
 
Med ett fortsatt positivt bidrag från investeringar och lager bedömer vi att BNP-tillväxten under första kvartalet ligger i intervallet 5-6 procent, jämfört med första kvartalet i fjol. Det är en hög tillväxt men lägre än Riksbankens senaste prognos på 6,6 procent.
 
Den höga aktiviteten i den svenska ekonomin under andra halvåret förra året börjar således dämpas. Än så länge ligger inbromsningen väl i linje med vår prognos om en BNP-tillväxt i år på drygt 4 procent. Vi ser i dagsläget inte heller några skäl till att ändra prognosen att Riksbanken i år kommer att höja styrräntan till 2,25 procent.