Press

Nyhet | 2011-04-20

Riksbanken kör på i samma spår

I vår omröstning trodde 127 av 197 att Riksbanken skulle höja styrräntan från 1,50 till 1,75 procent. Detta blev också utfallet. Vår egen bedömning var att mest sannolikt skulle prognosen för styrräntan, räntebanan, lämnas oförändrad och två av sex ledamöter reservera sig och vilja ha lägre ränta, vilket också skedde. Sammantaget lär dagens besked inte lämna några större avtryck på räntemarknaden.
 
En närmare titt på motiveringarna bakom besluten visar att Riksbanksdirektionen ser framför sig en fortsatt återhämtning av världskonjunkturen, trots oro och osäkerhet. En liten upprevidering av inflationsimpulserna i omvärlden har också gjorts. Den svenska ekonomin väntas fortsätta växa i god takt och arbetsmarknadsläget förbättras. Den underliggande inflationen har legat lite under Riksbankens tidigare prognos, som nu sänks lite. Däremot höjs prognosen för KPI-inflationen, beroende på beräkningstekniska faktorer. En varning utfärdas för att räntebanan kommer att justeras upp om inflationsförväntningarna fortsätter stiga.

Precis som vid tidigare möten så reserverade två ledamöter sig mot beslutet. Denna gång förespråkade de dock en annan räntebana än de tidigare gjort. Tidigare har de velat ha en generellt lägre takt i ränteökningarna, deras bana har slutat på 3,25 procent. Nu vill de ha en lägre takt i början och sedan snabbare i slutet av prognosperioden. Deras räntebana slutar strax under 4 procent, vilket ligger över majoritetens prognos.