Press

Nyhet | 2011-04-19

Kan Riksbanken överraska?

Förväntningarna inför Riksbankens räntemöte - räntebeskedet kommer på onsdag förmiddag - är mycket samstämmiga. Både räntemarknaden och en nästan enig analytikerkår är helt inställda på en räntehöjning från 1,50 procent till 1,75 procent och att prognosen för styrräntan (räntebanan) behålls oförändrad. Vi instämmer i denna syn. Ska vi ändå peka åt något håll där Riksbanken möjligen kan överraska så är det på uppsidan. Det finns en liten sannolikhet att de stigande energi- och råvarupriserna får Riksbanken att revidera upp ränteutsikterna.

Vid tidigare möten har två av de sex Riksbankscheferna som fattar röstar reserverat sig mot beslutet och velat ha en lägre styrränta eller lägre räntebana. Förväntningarna denna gång är att möjligen en av de tidigare reservanterna kan byta sida. Samtidigt kan kanske en annan ledamot komma att reservera sig mot beslutet och vilja se högre räntor. I tabellen visas vilken sannolikhet vi tilldelar olika utfall.

Sannolikheter för Riksbanksbeslut
StyrräntanKortsiktig räntebana (nu-2012)Långsiktig räntebana (2012-2014)Ledamöter som vill ha längre ränta/räntebanaLedamöter som vill ha högre ränta/räntebana
1,50% eller lägre (5%)Lägre (5%)Lägre (10%)3 (5%)3 (5%)
1,75% (80%)Samma (65%)Samma (80%)2 (50%)2 (5%)
Högre än 1,75% (15%)Högre (30%)Högre (10%)1 (35%)1 (25%)
   0 (10%)0 (65%)