Press

Nyhet | 2011-04-15

Inbromsning pågår på bostadsmarknaden

Räntehöjningar, bolånetak och stramare bolånevillkor har dämpat bostadsefterfrågan. Tillgänglig statistik tyder på att bostadsförsäljningen under årets tre första månader gått lite trögare än under motsvarande period i fjol och att försäljningstiderna varit något högre. Småhusmarknaden har bromsat in mer än bostadsrättsmarknaden.
 
Prisstatistiken för mars visar också på en dämpad utveckling. Enligt nya index från Valueguard steg bostadspriserna sammanlagt med 0,2 procent under månaden, bostadsrättspriserna gick ned något medan villapriserna steg något. På ett år har bostadspriserna sammantaget stigit med 3,3 procent. Bostadsrättspriserna har stigit med 6,2 procent och villapriserna med 2,3 procent. En jämförelse mellan storstadsregionerna visar att priserna i Malmö ökar långsammare än i Stockholm och Göteborg. En titt i Statistiska centralbyråns prisstatistik på länsnivå visar att Gotland, Norrbotten och Jämtland haft de snabbaste prisuppgångarna det senaste året medan priserna backat i Gävleborg, Västernorrland, Bleking och Dalarna.
 
Vår bedömning är som tidigare att den starka inhemska ekonomiska utvecklingen i Sverige, med snabba förbättringar på arbetsmarknaden, och den strukturella obalansen mellan bostadsbyggande och befolkningsutveckling kommer att motverka en del av effekterna av ränteåtstramningarna. Sammantaget räknar vi därför med att priserna, i genomsnitt, fortsätter öka, men i låg takt.