Press

Nyhet | 2011-04-08

Höjer Riksbanken räntan vid nästa räntemöte?

Den 19 april har Riksbanken sitt andra räntemöte för året. Dagen efter får vi veta om styrräntan höjs eller inte. Fem gånger i rad har den nu höjts med 0,25 procentenheter per möte. Totalt har styrräntan därmed höjts från 0,25 procent i juni till dagens 1,50 procent. Det finns många argument för ytterligare räntehöjningar. Trots att räntan redan höjts i flera steg så ligger den fortfarande långt under vad som kan anses vara normalt. Sverige har kommit lindrigt ur finanskrisen och räntemarknaderna fungerar i det stora hela ganska normalt igen. Då bör styrräntan inte ligga kvar på krisnivåer särskilt länge till. Tillväxten i den svenska ekonomin är mycket hög och kapacitetsutnyttjandet ökar snabbt. Utlåning och bostadspriser ökar i rask takt, även om det finns vissa tecken på att inbromsning är på gång. Sysselsättningen ökar också snabbt, vilket kan ge oönskat höga löneökningar i framtiden. Om inte räntan höjs och ekonomin bromsas in så finns det därför en risk att det byggs upp ett inflationstryck. De stigande råvarupriserna kan vara ett motiv för Riksbanken att gå ännu snabbare fram och höja räntan i större steg för att verkligen vara säker på att dämpa inflationen.

Det finns också en del argument för att inte höja styrräntan så snabbt. Trots en snabb återhämtning så har stora delar av den svenska ekonomin ännu inte nått upp till produktionsnivåerna innan krisen. Hela den globala ekonomin, inklusive den svenska, befinner sig fortfarande i efterdyningarna av finanskrisen och är sårbar för störningar. De senaste månaderna har det sannerligen inte saknats anledningar till att oroa sig för det ekonomiska läget. Finansmarknaderna och tidningarnas ekonomisidor har varit fullt upptagna med jordbävningen och kärnkraftsolyckan i Japan, revolutionerna och oroligheterna i Nordafrika och Mellanöstern, skuldkrisen i Euro-området, problemen med att få ihop den amerikanska statsbudgeten och de stigande råvarupriserna. Alla risker och all osäkerhet talar för att det skulle kunna vara klokt att avvakta och ta det lite lugnt med räntehöjningarna.

Prissättningen på räntemarknaden indikerar att aktörerna där väntar sig att Riksbanken höjer styrräntan till minst 1,75 procent. En höjning till 2 procent kan dock inte helt uteslutas, enligt prissättningen. Vad tror du själv? Lägg gärna en röst.