Press

Nyhet | 2011-04-06

Riksbanken tror inte på någon bostadsbubbla

Prisökningarna på småhus och bostadsrätter kan i stor utsträckning förklaras av utvecklingen av räntor och hushållens stigande inkomster samt av ett lågt bostadsbyggande. Det är slutsatsen i Riksbankens utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden.

Det är samma slutsats som vi själva kommit fram till i statistiska analyser av bostadsprisernas utveckling. Den senaste uppdaterade analysen finns i Konjunkturbedömningen, som publicerades den 16 mars. Riksbankens utredning på drygt 400 sidor, där ett stort antal svenska och utländska experter deltagit, har förstås en större tyngd än våra analyser.

Under normala omständigheter behöver man således inte oroa sig för kraftiga prisfall på bostadsmarknaden. Slutsatsen av vår senaste analys är att bostadsmarknaden är förhållandevis motståndskraftig mot även ganska stora ränteuppgångar. Finanskrisen visar emellertid att när det blir riktigt turbulent, så påverkas även bostadspriserna negativt.