Press

Nyhet | 2011-03-31

I goda tider ökar trycket på finansministern

Det är två goda år som väntar den svenska ekonomin. Tillväxten blir hög, sysselsättningen ökar rejält och den underliggande inflationen är låg. Det är kontentan av Konjunkturinstitutets (KI) senaste prognos. KI:s bedömning ligger nära den konjunkturprognos som vi presenterade i mitten av mars.

När det går bra i ekonomin förbättras också de offentliga finanserna. KI räknar, precis som Ekonomistyrningsverket, med ett mindre överskott i den offentliga sektorns finanser redan i år som sedan väntas bli större nästa år. Då antar KI ändå att det kommer nya satsningar i form av sänkta skatter och ökade utgifter på sammanlagt 30 miljarder i år och nästa år.

Trycket på finansminister Anders Borg att satsa offensivt kommer nu från många olika håll. Är det något vi lärt av finanskrisen och av de statsfinansiella problem som många länder nu brottas med är det vikten av att ha kontroll på statsfinanserna. De ljusa scenarierna för den svenska ekonomin baseras också på att de risker som finns i omvärlden inte växer till större kriser. Första testet på finansministerns egen bedömning av reformutrymmet kommer när vårbudgeten presenteras den 13 april. Hur han agerar blir viktigt inför Riksbankens räntemöte den 19 april.