Press

Nyhet | 2011-03-28

Stark tillväxt första kvartalet

Fjärde kvartalet förra året var mycket starkt för den svenska ekonomin. BNP-tillväxten var 1,2 procent från tredje kvartalet och 7,3 procent från fjärde kvartalet året innan. Förväntningarna har därför varit inställda på en mer dämpad tillväxt i år. Statistiken hittills för första kvartalet i år tyder emellertid på en överraskande hög tillväxttakt.

Det är framför allt utrikeshandeln som går bra. Under perioden januari-februari ökade varuexporten i volym med drygt 20 procent medan importen bara ökade med cirka 15 procent. Utrikeshandeln kommer därmed troligen att ge ett stort positivt bidrag till BNP-tillväxten under första kvartalet.

Detaljhandeln har varit lite svagare men har ändå ökat med nästan 3 procent under årets två första månader, jämfört med motsvarande period förra året. Lägger vi till bilförsäljningen, som ökat med drygt 20 procent, så är det ganska bra fart på hushållens konsumtion.

Utifrån den statistik för första kvartalet som nu finns tillgänglig bedömer vi att BNP-tillväxten kan bli cirka 6 procent, jämfört med första kvartalet förra året. Det är en inbromsning från det urstarka fjärde kvartalet men dämpningen är mindre än vad vi hade räknat med.