Press

Nyhet | 2011-03-25

Tydligare inbromsning i utlåningen

Den årliga ökningstakten i hushållens skuldsättning sjönk från 7,7 procent i januari till 7,5 procent i februari. För ett år sedan var ökningstakten 9,3 procent. Högre räntor, bolånetak och andra kreditåtstramningar har tydligt bromsat in utlåningen. Vi har räknat om vår prognos för utlåningsutvecklingen framöver. Prognosen baseras framför allt på sambanden mellan utlåning, småhuspriser och bolåneränta. Jämfört med vår prognos i december (se sidan 8 i Konjunkturrapport 2010-12-16) så väntas utlåningen nu öka saktare under 2011-13. Den årliga lånetillväxten skrivs ned med drygt 1,5 procentenheter, i kronor motsvarar det 40-50 miljarder mindre per år. Sammantaget väntas utlåningen öka med omkring 5 procent 2011, 4 procent 2012 och 3 procent 2013.