Press

Nyhet | 2011-03-23

Kortvarig räntenedgång

Förra veckan, den 16 mars, sänkte vi boräntorna med bindningstider på 2-10 år med 0,1-0,2 procentenheter och idag höjer vi boräntorna ungefär lika mycket. Idag höjs dessutom de kortaste boräntorna med bindningstider på 3 månader och 1 år. Trots osäkerhet om utvecklingen i Libyen och om kärnkraftshaveriet i Japan bedömer aktörerna på räntemarknaden att riskerna för ett globalt konjunkturbakslag är mindre nu än för en vecka sedan. Marknadsräntorna har därför stigit och därför höjs boräntorna idag.
 
Osäkerheten om den internationella konjunkturen kan givetvis öka igen och öppna för nya räntesänkningar. Vårt huvudscenario är emellertid att boräntorna fortsätter att stiga och att Riksbanken höjer styrräntan med 0,25 procentenheter till 1,75 procent vid nästa räntemöte den 19 april.