Press

Nyhet | 2011-03-18

Klarspråk från vice riksbankschef Svante Öberg

Det sexåriga förordnandet som vice riksbankschef för Svante Öberg går ut vid årsskiftet. I ett tal ger han sina erfarenheter från tiden i Riksbankens direktion. Han anser att styrräntan var för låg under åren före finanskrisen men att Riksbanken skötte sig bra under själva krisen. I dagsläget tycker Öberg att styrräntan borde höjas snabbare än Riksbankens senaste ränteprognos.

Arbetsmarknaden och lönebildningen är central för Öberg. Han ångrar att han inte reserverade sig mot Riksbankens första ränteprognos, som publicerades i februari 2007. Ränteprognosen var, enligt Öberg, för låg och bidrog till att elda på de löneförhandlingar som då höll på att slutföras. Öberg är också orolig inför de löneförhandlingar som startar i höst. Risken finns, menar han, att den snabba ökningen av sysselsättningen i kombination med en arbetsmarknad som kanske inte fungerar så väl kan bädda för höga löneökningar. 
 
Öberg vill därför höja styrräntan vid varje räntemöte i år till 2,75 procent vid årets slut. Han tror också att styrräntan kan behöva höjas till 4 procent redan under nästa år. I talet finns en sedvanlig passus om att han är beredd att ompröva sin syn om de yttre förutsättningarna ändras väsentligt, som de gjorde vid finanskrisen. Den reservationen har sällan varit lika motiverad som nu, med svårbedömda effekter av de politiska omvälvningarna i den oljerika arabvärlden och naturkatastrofen i Japan.