Press

Nyhet | 2011-03-17

Sysselsättning och bostadspriser på väg åt olika håll

Småhuspriserna sjönk något mellan januari och februari, enligt SCB-statistiken. Jämfört med för ett år sedan var priserna knappt 2 procent högre. Räntehöjningarna och åtstramningarna på kreditmarknaden har tydligt bromsat in prisökningstakten. Vi räknar med mycket modesta prisökningar både i år och nästa år, men bedömer sannolikheten för prisfall som relativt låg.

Utvecklingen på arbetsmarknaden går på tvärs med prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Arbetslösheten fortsatte sjunka under februari och sysselsättningen ökade i rask takt. Hela sysselsättningsfallet under 2008 och 2009 är nu återhämtat och utsikterna är goda för fortsatta ökningar. Vi räknar med att sysselsättningen stiger med drygt 1,5 procent per år under 2011 och 2012 och att arbetslösheten sjunker ned mot 6,5 procent nästa år.