Press

Nyhet | 2011-03-15

Stillastående bostadspriser

Enligt den senaste mäklarstatistiken avseende bostadspriserna i februari så stod priserna i princip still på både bostadsrätts- och villamarknaden. Skillnaderna mellan regionerna ligger inom felmarginalerna. Jämfört med för ett år sedan är bostadsrättspriserna 7 procent högre och villapriserna omkring 1 procent högre. De senaste månaderna har prisökningstakten bromsat in. Vi räknar med att huspriserna kommer att fortsätta öka framöver men i måttlig takt. Mer om våra prognoser hittar du i vårt konjunkturbrev som vi publicerar i morgon.