Press

Nyhet | 2011-03-10

Råvarupriser och inflationsförväntningar borde oroa Riksbanken

Inflationstakten var oförändrad i februari. Jämfört med för ett år sedan har konsumentpriserna stigit med 2,5 procent. Jämfört med vår prognos för prisutvecklingen under februari så steg priserna på inventarier, hushållsvaror, transporter och resor lite mer än väntat medan skopriserna sjönk oväntat mycket. Det var tredje månaden i rad som inflationen legat över Riksbankens inflationsmål på 2 procent. Om effekterna av förändrade bolåneräntor tas bort, vilket Riksbanken brukar göra, så var inflationstakten däremot endast 1,3 procent, vilket var en liten nedgång sedan förra månaden. Detta utfall borde således inte oroa Riksbanken.

Något som däremot säkert oroar Riksbanken är de stigande råvarupriserna och uppgången i inflationsförväntningarna. Än så länge har vi inte sett något större genomslag i konsumentledet av råvaruprisuppgången, utöver i bensin- och oljepriser. På lite sikt lär dock både livsmedelspriser och andra priser påverkas. Många företag uppger i barometerundersökningar att priserna på insatsvaror ökar snabbt.

Enligt en färsk undersökning, gjord av Prospera, av inflationsförväntningarna bland arbetsmarknadens parter, inköpscheferna i de största företagen och finansmarknadsaktörerna har både kortsiktiga och långsiktiga inflationsförväntningar stigit de senaste månaderna. Att den förväntade inflationen ett år framåt stigit från strax under 2 procent till 2,5 procent kan nog Riksbanken leva med. Det viktigaste är att det finns ett högt förtroende för att inflationsmålet ska uppfyllas på sikt. Med detta menas att de långsiktiga inflationsförväntningarna bör ligga väl förankrade kring målet. Därför börjar nog Riksbankens varningsklockor ringa lite när förväntningarna på två och fem års sikt också börjat leta sig upp mot 2,5 procent. Fortsätter denna uppgång kan Riksbanken se sig tvingad att skärpa räntepolitiken ännu ett snäpp.