Press

Nyhet | 2011-03-04

Stark vaksamhet påverkar Riksbanken

Den europeiska centralbanken, ECB, varnade vid sitt senaste räntemöte för att en räntehöjning är nära förestående. Uttrycket stark vaksamhet, som ECB-chefen Trichet använde, är en signal om att en räntehöjning kan komma redan vid nästa räntemöte i april. ECB ser en risk att stigande råvarupriser kan leda till spridningseffekter så att inflationen hamnar över målet på knappt 2 procent.

Tidigare räntehöjningar från ECB än väntat innebär att euron kan komma att förstärkas mot kronan. Den kraftiga förstärkningen av kronan sedan sommaren 2009 har dämpat inflationstrycket i den svenska ekonomin. Får euron nu får stöd av en högre styrränta i euroområdet, så öppnar det för snabbare räntehöjningar från Riksbanken. Tillväxten i euroområdet dämpas visserligen när ECB höjer styrräntan men den effekten tar tid. Valutorna brukar däremot röra sig betydligt snabbare.

En effekt av ECB:s vaksamhet mot inflationen kan således bli att Riksbanken höjer styrräntan mer än man annars skulle ha gjort den närmaste tiden. De två ledamöter i Riksbankens direktion som vid de senaste räntemötena röstat för ett lugnare tempo i räntehöjningarna på grund av risken för en större förstärkning av kronan kan också behöva tänka om. Kanske får vi se en enig direktion redan vid Riksbankens nästa räntemöte i april.