Press

Nyhet | 2011-03-01

Slakmota blev saxbacke

Det är bra glid i den svenska ekonomin. Under fjärde kvartalet förra året ökade BNP med 7,3 procent, jämfört med fjärde kvartalet året innan. För 2010 blev tillväxten imponerande 5,5 procent. Det var 0,7 procentenheter mer än vi räknat med men mitt i prick för Riksbankens prognos.

Den starka BNP-statistiken var väntad av Riksbanken och bör således inte leda till någon uppjustering av bankens ränteprognos. För Riksbanken är det också viktigt att få bekräftat att produktiviteten i ekonomin stiger snabbt. Även om det höga oljepriset drar upp inflationen, så dämpar uppgången i produktiviteten det inhemska inflationstrycket.

Det fanns farhågor om att återhämtningen efter finanskrisen skulle bli långsam och i skidtermer talades det om en slakmota. Vallningen i form av en expansiv penningpolitik och finanspolitik har emellertid gett en fart som mer påminner om forceringen av en saxbacke.