Press

Nyhet | 2011-02-28

Delade meningar i Riksbanken

Protokollet från Riksbankens senaste räntemöte visar att direktionens sex ledamöter kan delas in i tre grupper. Karolina Ekholm och Lars E.O. Svensson företräder den mjukaste linjen. De förordade, liksom vid tidigare räntemöten, att styrräntan skulle hållas oförändrad och att den skulle höjas ungefär en halv procentenhet mindre än i huvudalternativet på tre års sikt.

I mellangruppen återfinns Barbro Wickman-Parak och Stefan Ingves, som verkar nöjda med beslutet att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 1,50 procent samt med prognosen av styrräntan under de närmaste tre åren. Båda betonar dock risken att styrräntan kan behöva höjas mer än vad prognosen indikerar.

Den hårdaste räntelinjen företräds av Lars Nyberg och Svante Öberg. Öberg ser fler räntehöjningar i år än i huvudscenariot som sannolikt. Han tror också att styrräntan kan behöva höjas till 4 procent till slutet av nästa år, istället för huvudalternativets 3 procent. Nyberg ser också uppjusteringar av ränteprognosen som troliga.

Vår egen bedömning ligger närmast mittengruppens. I ett läge när två tredjedelar av hushållen har mycket kort bindningstid på lånen, så får höjningarna av styrräntan stor effekt. Det gäller därför att inte höja styrräntan för snabbt.