Press

Nyhet | 2011-02-25

Låneefterfrågan bromsar in

Hushållens efterfrågan på lån börjar bromsa in. I januari ökade hushållens totala skulder med 7,7 procent, jämfört med januari förra året. För skulder med bostaden som säkerhet var ökningstakten 8,3 procent. Skulderna ökar fortfarande i en betydligt högre takt än inkomsterna men inbromsningen är ändå tydlig. I januari 2010 var ökningstakten för hushållens totala skulder 9,3 procent och för bostadslånen 10,1 procent.

De stigande räntorna på grund av Riksbankens höjningar av styrräntan och högre långa marknadsräntor börjar få effekt. Det blir dyrare att låna och fördelaktigare att spara. Räntan på vårt sparkonto ligger nu på 2,10 procent och för SBAB-kontot är räntan 2,35 procent.

För Riksbanken, som varit oroad över hushållens snabbt ökande skuldsättning, är det här goda nyheter. Det är också en indikation på en dämpad utveckling av bostadspriserna framöver. Innan skuldökningen kommer ner till inkomsternas ökningstakt på cirka 4 procent lär det emellertid dröja.