Press

Nyhet | 2011-02-24

Realistiska ränteförväntningar bland hushållen

Hushållen fortsätter att vara mycket optimistiska även om konsumentförtroendet minskade något i januari. Det visar Konjunkturinstitutets senaste hushållsbarometer. Enkäten visar också att hushållens ränteförväntningar ökat. På ett års sikt tror hushållen att den rörliga boräntan stiger till 4,3 procent, på två års sikt till 4,8 procent och på fem års sikt till 5,1 procent.

Hushållens ränteförväntningar har ökat stadigt och ligger nu nära våra egna ränteprognoser (se Boräntenytt 23 februari). Högre boräntor kommer således inte som någon överraskning på bostadsmarknaden. Finns det då ändå inte en risk för ett ras i bostadspriserna om boräntorna blir ännu mycket högre än vad hushållen och vi räknar med? Genomsnittet för den rörliga boräntan sedan 1997 är cirka 4 procent. Under dessa 14 år har den rörliga boräntan som högst varit över 6 procent en kort tid när finanskrisen var som värst. Extremt höga boräntor är således mycket ovanliga.

Hushållens ränteförväntningar framstår som realistiska. Risken för kraftigt negativa effekter på bostadspriserna är givetvis mindre när hushållen är förberedda på högre boräntor, än när det kommer som en kalldusch som under finanskrisen.