Press

Nyhet | 2011-02-18

Småhuspriserna planar ut

Småhuspriserna i riket låg kvar på samma nivå i januari som i december. I stort sett har småhuspriserna nu varit oförändrade sedan april förra året. Den snabba återhämtningen i bostadspriserna efter finanskrisen har övergått i en utplaning. Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) Småhusbarometer, som publicerades idag.

Stigande boräntor har gjort sitt till för att dämpa efterfrågan på bostäder men utbudet har också ökat. SCB rapporterar att det förra året började byggas cirka 25 000 lägenheter i flerbostadshus och småhus. Det är en kraftig ökning från den låga nivån på 17 000 lägenheter under 2009. Även om bostadsbyggandet fortfarande är ganska lågt, så har det repat sig efter raset under finanskrisen.

Riksbanken behöver således inte längre oroa sig för att bostadspriserna bara ökar och ökar. Även i storstadsregionerna har bostadspriserna planat ut. I Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö har småhuspriserna ökat med 5-8 procent från toppnivån före finanskrisen, vilket motsvarar en årlig prisökningstakt på 2-3 procent. Tar man hänsyn till inflationen så har småhuspriserna varit i stort sett oförändrade. Det har inte precis varit fråga om några galopperande prisökningar.